Makkelijk en snel bestellen 100% Tevredenheidsgarantie niet goed geld terug Vooreeniederwat de webwinkel voor iedereen
0
Winkelwagen

Garantie
Op al onze artikelen zit standaard de door de fabriek c.q. importeur vastgestelde garantie. Voor alle electronica is dit de Nederlandse fabrieksgarantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Voor een ieder wat aan de klant afgegeven aankoopfactuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs (indien aanwezig in doos). De service op de artikelen die u bij ons besteld hebt wordt verleend door de fabrikanten c.q. importeurs of door een door hen geselecteerde serviceorganisatie.

Uitsluitingen Fabrieksgarantie
Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
-Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht
-Als de originele factuur niet kan worden overgelegd,is gewijzigd of onleesbaar is  gemaakt
-Als de slijtage niet als normaal kan worden beschouwd
-Als het serienummer niet overeenkomt met het geleverde artikel
-Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of    onoordeelkundig gebruik
-Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

Service bij defect
Mocht er een defect zijn opgetreden bij het gekochte artikel dan kunt u contact met ons opnemen door online een serviceformulier in te vullen en naar ons te e-mailen Valt het defect nog binnen de garantieperiode dan krijgt u binnen 2 werkdagen bericht hoe de klacht afgehandeld wordt. Ook buiten de garantieperiode kunnen wij hulp bieden bij de reparatie of contact met de servicedienst van de fabrikant c.q. importeur opnemen. U moet rekening houden met een periode tot 2 weken voordat het retour gezonde artikel weer bij u terug is, tenzij er door Vooreen ieder wat  een andere afspraak met u gemaakt is.

Verzendkosten retourzenden
Voordat er een product voor reparatie opgestuurd wordt dient de klant van Voor een ieder wat te vernemen naar welk adres het betreffende product verstuurd dient te worden. Bij defecten zijn alle verzendkosten voor reparatie naar Voor een ieder wat of naar de fabrikant c.q. importeur voor rekening van de klant. Als het defect binnen 14 kalenderdagen na ontvangst optreedt dan zijn de verzendkosten voor reparatie voor rekening van Voor een ieder wat mits dit binnen 14 kalenderdagen gemeld is. De verzendkosten worden in de eerste instantie door de klant betaald en worden binnen 14 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort. Wij behouden ons het recht voor alle retour gezonden artikelen te laten controleren om te bepalen of de klacht terecht is. Indien de opgegeven klacht niet wordt geconstateerd, wordt het artikel teruggestuurd en zijn de eventuele kosten voor retourzending voor de klant. Verzendingen onder rembours worden niet door in ontvangst genomen.